2009/Nov/23

บริษัท Gartner จัดอันดับ Top 10 mobile applications ของผู้บริโภคทั่วไปในปี 2012 ดังนี้
  1. การโอนเงินด้วย SMS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เพราะใช้ง่ายไม่ซับซ้อน
  2. บริการที่อิงกับสถานที่ Location-Based Services
  3. การค้นหาข้อมูลผ่านมือถือ
  4. การท่องเว็บผ่านมือถือ Gartner ให้ความเห็นว่าการพัฒนา mobile web application มีต้นทุนต่ำกว่าโปรแกรมบนมือถือมาก
  5. ตรวจสอบด้านสุขภาพผ่านมือถือ
  6. การจ่ายเงินผ่านมือถือ
  7. การส่งข้อมูลแบบ Near Field Communication (วางไว้ใกล้ๆ กันแล้วส่งข้อมูลได้เลย)
  8. โฆษณาบนมือถือ อุตสาหกรรมโฆษณาจะใช้ integrated campaign โดยมือถือจะเป็นส่วนหนึ่ง
  9. IM บนมือถือ สามารถไปเชื่อมโยงกับ social network ได้ด้วย (เช่น Facebook IM)
  10. เพลงบนมือถือ ที่ผ่านมาธุรกิจเพลงบนมือถือ (ไม่รวมริงโทน) ยังน่าผิดหวังและพัฒนาต่อได้อีกมาก

ที่มา - Blognone

Comment

Comment:

Tweet